català | español

616 618 529 · 93 848 06 98
info@txotitelles.com

El Guitarrista més petit del món

Assegui’s, col·loqui’s els auriculars i… miri!
Gaudirà d’un agradable i divertit moment amb el més petit dels grans guitarristes del món (si Déu vol).
Espectacle de titelles tecla per a un espectador.
La seva durada no excedeix els 2 minuts.
L’espectacle no requereix cap tipus de condició tècnica ja que pel seu format i autonomia elèctrica pot realitzar-se en qualsevol lloc, tan interior com exterior.